середа, 31 жовтня 2018 р.

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу та підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2018-2019 навчальному році


Проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики заплановано на неділю 25 листопада 2018 року.
Особливості проведення ІІ етапу олімпіади
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики буде проведено за завданнями, розробленими комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з використанням центрального серверу прийому і перевірки робіт. Завдання туру будуть доступні на центральному сервері.
На сервері учасники олімпіади матимуть змогу ставити запитання щодо умов задач упродовж часу їх розв’язання. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність в умові, тоді до умови можна буде внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.
Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». Відповіддю журі на запитання, окрім «Так» або «Ні», може бути «Відповідь міститься в умові», якщо умова задачі містить достатньо інформації, щоб учасник міг сам отримати відповідь, уважно перечитавши її, «Некоректне питання», якщо не можна дати однозначну відповідь на питання, або «Не коментую», якщо питання стосується інформації, яку журі не бажає розголошувати, наприклад, методу розв’язання задачі.
Організація проведення
Для ефективної взаємодії та реєстрації учасників на сервері оргкомітети
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики мають до
14 листопада 2018 року заповнити анкету учасника за посиланнямhttps://goo.gl/forms/y42UxWQkxr3YuzsK2 та надіслати заявку на електронну адресу науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освітиitkrvg@gmail.com.
Форма заявки:
Район (місто, об’єднання територіальних громад) _____________________
ПІБ відповідальної особи__________________________________________
Посада__________________________________________________________
Контактний телефон_______________________________________________
e-mail ___________________________________________________________

У день проведення олімпіади о 8:00 на вказану електронну адресу (відповідальної особи) буде надіслано посилання на контест, логіни та паролі учасників.
Результати автоматичної перевірки робіт учасників будуть надіслані кожному району (місту, об’єднанню територіальних громад) окремо на електронну адресу відповідальної особи, де локальне журі підведе підсумки олімпіади.
Організаційно-технічний супровід ІІ етапу олімпіади з інформатики забезпечуватиме Шовенко Олександр Сергійович, методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти (+380668254472).
Оцінювання робіт учасників ІІ етапу олімпіади
Для оцінювання робіт використовується система, у якій кожна задача оцінюється в 100 балів. Це відповідає практиці роботи журі ІІІ, ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, журі міжнародних олімпіад з інформатики.
Апаратне та програмне забезпечення
ІІ тур олімпіади доцільно проводити з використанням комп’ютеризованих робочих місць з операційними системами Windows/Linux. На комп’ютері має бути встановлений файловий менеджер (наприклад, The FAR manager, Total Commander, тощо).
Учасники олімпіади можуть вибирати мову програмування із заданого переліку: Pascal, C або C++, Java, Python. Середовища розробки програм FreePascal, CodeBlocks, Eclipse. Для перевірки робіт учасників будуть використані такі версії компіляторів: FPC 2.6.4, GNU C/C++ 4.9.2, Java JDK 1.7.0_95, Python 2.7.9, Python3 3.4.2.
Такі ж мови програмування, середовища розробки програм і компілятори будуть використані і на ІІІ та IV етапах олімпіади.
Журі не дає гарантії, що всі завдання олімпіади можуть бути розв’язаними за допомогою Java та Python на максимальний бал. У випадку, коли учень надіслав одне завдання на кількох мовах, буде зарахована найбільш вдала посилка.
Звертаємо увагу на тренувальний розділ сайту «Центр олімпіад школярів в Iнтернеті» https://netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=53.
Також нагадуємо, що розпочався перший тур Всеукраїнської Інтернет-олімпіади школярів з інформатики NetOI-2018. Реєстрація триваєhttps://netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=1908.
Для якісної підготовки школярів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики рекомендуємо проводити відбірково-тренувальні збори для учнів-переможців ІІ етапу.Науково-методичне забезпечення ІІ етапу олімпіади
Під час складання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики враховується тематика та формат завдань ІІІ та IV етапів олімпіади попередніх років, опублікованих у посібниках:
1.                     Інформатика. Олімпіадні задачі з розв’язками/ Мельник В.І. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 130 с.
2.                     Гуржій А.М. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в завданнях та рішеннях: Посібник. / За редакцією А.М.Гуржія: Видання друге, доповнене і перероблене/ Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В.,
Ягієв Ш.І. – Херсон: Айлант, 2007. – 572 с. іл.
3.                     Мельник В.І. Інформатика. Олімпіадні задачі з розв’язаннями/ В.І. Мельник– X.: Вид. группа «Основа», 2010. –159 с.
4.                     Пасіхов Ю.Я. Всеукраїнські Інтернет олімпіади з інформатики NetОI./ Ю. Пасіхов, К. Сімонов, Г. Кравець та ін. – Вінниця: – Універсум.– 2006.– 152 с.
5.                     Парубльов І.Б. Олімпіадні завдання з інформатики/ І.Б. Парубльов. – К.: «Редакції загально педагогічних газет». – 2004. – 128 с. – (бібліотека «Шкільний світ»).

Додаткові джерела:
1.                     Долинский М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию. Учебное пособие/ М.С. Долинский. – СПб.: Питер, 2006. – 366 с.
2.                     Жуковський С.С. Використання Інтернет-порталу організаційного 198 забезпечення «E-ОLIMP» для підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики/ Сергій Станіславович Жуковський// Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2010. – №8. – С.47-48.
3.                     Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми. Навч. посіб./ Т.П. Караванова. – К.: Генеза, 2006. – 224 с.
4.                     Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми: Навч. посіб/ Т.П. Караванова– К.: Генеза, 2008. – 334 с.
5.                     Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. [Доп. та випр.] / Т.П. Караванова. – К.: Генеза, 2006. – 288 с.
6.                     Мельник В.І. Система роботи в різновікових групах під час підготовки до олімпіад / В.І. Мельник // Комп’ютер в школі та сім’ї. 2006. – №6. – С.25- 30.
7.                     Окулов С.М. Программирование в алгоритмах.// С.М. Окулов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. – 341 с.
8.                     Окулов С.М. Решение олимпиадных задач по программированию. / С.М. Окулов.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 321 с.
9.                     Скляр І.В. Теорія графів в школі: задачі. Посібник/ І.В. Скляр. – К.: Шкільний світ. – 2010. – 128 с.


Інтернет-джерела:
1.                     Вінницький віртуальний центр проведення олімпіад [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://www.оlymp.vinniса.uа/. Назва з екрана.
2.                     Інтернет проект СНД, що проводить регулярні змагання по спортивному програмуванню в особистому заліку [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://www.test-the-best.by/.– Назва з екрана.
3.                     Огляд алгоритмів і методів розв'язання задач [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://аlgоlist.mаnuаl.ru/. – Назва з екрана.
4.                     Архів завдань: розв’язки та демоверсії Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер» [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://bober.net.ua/page.php?name=archive&/.– Назва з екрана
MAXimal: Електронні версії книг по алгоритмам та мові C++ [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://e-maxx.ru/bookz/.– Назва з екрана.
Поділитися :

0 коментарі:

Дописати коментар