Раді Вас вітати!

Даний блог створено для забезпечення ефективного викладання шкільного курсу інформатики у 2018-2019 навчальному році, отримання допомоги з питань науково-методичного, технічного та нормативного забезпечення, організації мережевої вчаємодії вчителів, які викладають інформатику. Так само будуть порушені питання якісного використання інформаційних технологій навчання.

середа, 31 жовтня 2018 р.

Методичні рекомендації щодо проведення ІІ етапу та підготовки до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики у 2018-2019 навчальному році


Проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики заплановано на неділю 25 листопада 2018 року.
Особливості проведення ІІ етапу олімпіади
ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики буде проведено за завданнями, розробленими комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» з використанням центрального серверу прийому і перевірки робіт. Завдання туру будуть доступні на центральному сервері.
На сервері учасники олімпіади матимуть змогу ставити запитання щодо умов задач упродовж часу їх розв’язання. Якщо за цей час учасники знайдуть помилку або двозначність в умові, тоді до умови можна буде внести поправку та вчасно оголосити про неї усім учасникам.
Запитання, що ставить учасник, повинні передбачати відповідь «Так» або «Ні». Відповіддю журі на запитання, окрім «Так» або «Ні», може бути «Відповідь міститься в умові», якщо умова задачі містить достатньо інформації, щоб учасник міг сам отримати відповідь, уважно перечитавши її, «Некоректне питання», якщо не можна дати однозначну відповідь на питання, або «Не коментую», якщо питання стосується інформації, яку журі не бажає розголошувати, наприклад, методу розв’язання задачі.
Організація проведення
Для ефективної взаємодії та реєстрації учасників на сервері оргкомітети
ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики мають до
14 листопада 2018 року заповнити анкету учасника за посиланнямhttps://goo.gl/forms/y42UxWQkxr3YuzsK2 та надіслати заявку на електронну адресу науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освітиitkrvg@gmail.com.
Форма заявки:
Район (місто, об’єднання територіальних громад) _____________________
ПІБ відповідальної особи__________________________________________
Посада__________________________________________________________
Контактний телефон_______________________________________________
e-mail ___________________________________________________________

У день проведення олімпіади о 8:00 на вказану електронну адресу (відповідальної особи) буде надіслано посилання на контест, логіни та паролі учасників.
Результати автоматичної перевірки робіт учасників будуть надіслані кожному району (місту, об’єднанню територіальних громад) окремо на електронну адресу відповідальної особи, де локальне журі підведе підсумки олімпіади.
Організаційно-технічний супровід ІІ етапу олімпіади з інформатики забезпечуватиме Шовенко Олександр Сергійович, методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти (+380668254472).
Оцінювання робіт учасників ІІ етапу олімпіади
Для оцінювання робіт використовується система, у якій кожна задача оцінюється в 100 балів. Це відповідає практиці роботи журі ІІІ, ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики, журі міжнародних олімпіад з інформатики.
Апаратне та програмне забезпечення
ІІ тур олімпіади доцільно проводити з використанням комп’ютеризованих робочих місць з операційними системами Windows/Linux. На комп’ютері має бути встановлений файловий менеджер (наприклад, The FAR manager, Total Commander, тощо).
Учасники олімпіади можуть вибирати мову програмування із заданого переліку: Pascal, C або C++, Java, Python. Середовища розробки програм FreePascal, CodeBlocks, Eclipse. Для перевірки робіт учасників будуть використані такі версії компіляторів: FPC 2.6.4, GNU C/C++ 4.9.2, Java JDK 1.7.0_95, Python 2.7.9, Python3 3.4.2.
Такі ж мови програмування, середовища розробки програм і компілятори будуть використані і на ІІІ та IV етапах олімпіади.
Журі не дає гарантії, що всі завдання олімпіади можуть бути розв’язаними за допомогою Java та Python на максимальний бал. У випадку, коли учень надіслав одне завдання на кількох мовах, буде зарахована найбільш вдала посилка.
Звертаємо увагу на тренувальний розділ сайту «Центр олімпіад школярів в Iнтернеті» https://netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=53.
Також нагадуємо, що розпочався перший тур Всеукраїнської Інтернет-олімпіади школярів з інформатики NetOI-2018. Реєстрація триваєhttps://netoi.org.ua/index_ua.php?lng=ua&cid=1908.
Для якісної підготовки школярів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики рекомендуємо проводити відбірково-тренувальні збори для учнів-переможців ІІ етапу.Науково-методичне забезпечення ІІ етапу олімпіади
Під час складання завдань ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики враховується тематика та формат завдань ІІІ та IV етапів олімпіади попередніх років, опублікованих у посібниках:
1.                     Інформатика. Олімпіадні задачі з розв’язками/ Мельник В.І. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2005. – 130 с.
2.                     Гуржій А.М. Всеукраїнські та міжнародні олімпіади з інформатики в завданнях та рішеннях: Посібник. / За редакцією А.М.Гуржія: Видання друге, доповнене і перероблене/ Гуржій А.М., Бондаренко В.В., Співаковський О.В.,
Ягієв Ш.І. – Херсон: Айлант, 2007. – 572 с. іл.
3.                     Мельник В.І. Інформатика. Олімпіадні задачі з розв’язаннями/ В.І. Мельник– X.: Вид. группа «Основа», 2010. –159 с.
4.                     Пасіхов Ю.Я. Всеукраїнські Інтернет олімпіади з інформатики NetОI./ Ю. Пасіхов, К. Сімонов, Г. Кравець та ін. – Вінниця: – Універсум.– 2006.– 152 с.
5.                     Парубльов І.Б. Олімпіадні завдання з інформатики/ І.Б. Парубльов. – К.: «Редакції загально педагогічних газет». – 2004. – 128 с. – (бібліотека «Шкільний світ»).

Додаткові джерела:
1.                     Долинский М.С. Решение сложных и олимпиадных задач по программированию. Учебное пособие/ М.С. Долинский. – СПб.: Питер, 2006. – 366 с.
2.                     Жуковський С.С. Використання Інтернет-порталу організаційного 198 забезпечення «E-ОLIMP» для підготовки обдарованих школярів до олімпіади з інформатики/ Сергій Станіславович Жуковський// Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2010. – №8. – С.47-48.
3.                     Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Необчислювальні алгоритми. Навч. посіб./ Т.П. Караванова. – К.: Генеза, 2006. – 224 с.
4.                     Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми: Навч. посіб/ Т.П. Караванова– К.: Генеза, 2008. – 334 с.
5.                     Караванова Т.П. Основи алгоритмізації та програмування: 777 задач з рекомендаціями та прикладами: Навч. посіб. [Доп. та випр.] / Т.П. Караванова. – К.: Генеза, 2006. – 288 с.
6.                     Мельник В.І. Система роботи в різновікових групах під час підготовки до олімпіад / В.І. Мельник // Комп’ютер в школі та сім’ї. 2006. – №6. – С.25- 30.
7.                     Окулов С.М. Программирование в алгоритмах.// С.М. Окулов. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. – 341 с.
8.                     Окулов С.М. Решение олимпиадных задач по программированию. / С.М. Окулов.  – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 321 с.
9.                     Скляр І.В. Теорія графів в школі: задачі. Посібник/ І.В. Скляр. – К.: Шкільний світ. – 2010. – 128 с.


Інтернет-джерела:
1.                     Вінницький віртуальний центр проведення олімпіад [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://www.оlymp.vinniса.uа/. Назва з екрана.
2.                     Інтернет проект СНД, що проводить регулярні змагання по спортивному програмуванню в особистому заліку [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://www.test-the-best.by/.– Назва з екрана.
3.                     Огляд алгоритмів і методів розв'язання задач [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://аlgоlist.mаnuаl.ru/. – Назва з екрана.
4.                     Архів завдань: розв’язки та демоверсії Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерного мислення «Бобер» [Інтернет-ресурс]. – Режим доступу: http://bober.net.ua/page.php?name=archive&/.– Назва з екрана
MAXimal: Електронні версії книг по алгоритмам та мові C++ [Інтернет-ресурс] Режим доступу: http://e-maxx.ru/bookz/.– Назва з екрана.
Читати далі...

понеділок, 11 червня 2018 р.

Дослідження "Як зробити сайти закладів освіти безпечними"


Запрошуємо представників та представниць закладів освіти до участі у дослідженні наявної ситуації та масштабів прогалин у галузі кібербезпеки та проблем конфіденційності на сайтах закладів освіти і сторінках закладів освіти у соціальних мережах за посиланням: goo.gl/MMLtWh
Читати далі...

неділя, 6 травня 2018 р.

Творча група (друге засідання) учителів початкових класів, які викладають інформатику в початковій школі


25-26 квітня відбулося друге засідання творчої групи учителів які викладають інформатику в початковій школі на тему «Інтеграція як базовий принцип навчання інформатики в початковій школі».
25 квітня на базі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» заняття для учасників творчої групи провели Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти на тему «Онлайнові інструменти для забезпечення ефективної інтеграції змісту предметів початкової школи» та Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти на тему «Сучасний вчитель як провідник змін». Після чого члени творчої групи перейшли в ІТ-простір КОВО де Ірина Іванова, координатор проекту Code Club в Кіровоградській області розповіла про можливості розвитку цифрової компетентності молодших школярів в Національній волонтерській мережі клубів кодування для дітей 9-11 років Code Club. А волонтери Школи програмування Ш++ презентували безкоштовний ІТ-фестиваль Vesnasoft2018.
26 квітня творча група завітала до м. Олександрії, де учасники мали змогу відвідати:
·                        Майстер-клас «Використання онлайн-сервісів Кahoot i Lino в роботі з молодшими школярами» (Гутнєва С.В., вчитель початкових класів загальноосвітнього навчального закладу І - ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської ради);
·                        Інтегрований урок інформатики та «Я у світі» в 3-А класі «Створення простих презентацій. Збереження презентацій. Символи України як держави» (Сосновська О.А., вчитель інформатики навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв»);
Інтегрований  урок інформатики і трудового навчання в 4-В  класі (Сосновська О.А., Пасєчнік Г.Л., вчитель трудового навчання навчально-виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв»).
Читати далі...

четвер, 3 травня 2018 р.

Засідання динамічної творчої групи учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання тощо), керівники гуртків науково-технічної творчості


5 квітня 2018 року  на базі КЗ «Добровеличківське НВО», відбулося перше засідання динамічної творчої групи учителів, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (інформатика, трудове навчання тощо) та керівників гуртків науково-технічної творчості на тему «Освітня робототехніка як засіб розвитку здібностей до наукової і творчої діяльності».
В ході роботи  директор закладу Ковальська Катерина Борисівна презентувала присутнім напрацювання та етапи розвитку робототехніки в закладі.
Члени творчої групи відвідали урок робототехніки учителя інформатики Юрія Калашника у 7-А класі на тему «Конструювання та програмування робота на гусеничному ходу з ультразвуковим сенсором відстані».
Потім на Скайп-зв'язок вийшов  методист компанії “Інноваційні Освітні Рішення” (офіційний дистриб`ютор LEGO Education в Україні) Анатолій Василюк, який розповів присутнім про перспективи робототехніки як окремого навчального предмету в освіті.
Віталій Циртій разом з вихованцями презентував роботу гуртка Добровеличківського ЦДЮТ «Робототехніка» для початкової школи на базі конструктора LEGO WEDO 2.0.
Юрій Калашник презентував роботу гуртка з робототехніки для учнів 7-9 класів “Технічне конструювання” КЗ «Кіровоградського ОЦНТТУМ», а вихованці поділилися своїми напрацюваннями за програмою FLL.
Оксана Задорожня познайомила присутніх з роботою та планами на майбутнє центру робототехніки Кіровоградської льотної академії.
Загалом засідання вийшло дуже насиченим, цікавими та змістовним. Подальша робота та спілкування членів творчої групи продовжується в створених тематичних групах в Facebook та Telegram.
Читати далі...

понеділок, 19 березня 2018 р.

Засідання динамічної творчої групи вчителів інформатики з теми «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій»
15 березня 2018 року на базі комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» відбулося перше засідання динамічної творчої групи вчителів інформатики з теми «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та інформаційних технологій».
В ході роботи Чала Марина Станіславівна, завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти, виступила з вітальним словом та окреслила плани і завдання роботи творчої групи на майбутнє.
Громко Григорій Юрійович, учитель інформатики Нечаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Ю.І. Яновського Компаніївської районної ради Кіровоградської області, розповів про можливості використання освітньої платформи Edmodo для організаційного супроводу роботи творчої групи. На даній платформі всіма учасниками були створені облікові записи та розгорнуто спільне середовище для подальшої співпраці.
Карявка Сергій Сергійович, учитель інформатики комунального закладу «Навчально- виховний комплекс «Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради», разом з вихованцями (Зенченко Євгеній, Паламарюк Максим) під час онлайн-зв’язку поділився своїми напрацюваннями з теми «Робота у різновікових та різнорівневих групах як засіб підвищення ефективності підготовки школярів до олімпіад та інтелектуальних змагань з інформатики». В ході виступу було висвітлено робочі моменти підготовки та участі в інтернет-олімпіаді з інформаційних технологій та розібрано декілька цікавих завдань.
 Загалом, засідання пройшло конструктивно, в дружній атмосфері та плідній співпраці, а  її учасники отримали чимало інструментів для ефективної роботи.Читати далі...

Відбірково-тренувальні збори учнів-переможців ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій


У період з 26 лютого по 2 березня 2018 року комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» за участю Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка з метою підготовки учасників IV етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій проведено відбірково-тренувальні збори, в яких взяли участь 5 учнів 9 - 11 класів, які вибороли дипломи І ступеня під час III (обласного) етапу олімпіади
Навчання на відбірково-тренувальних зборах проводили члени журі обласного етапу олімпіади - провідні викладачі Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Ірина Лупан та Анна Пузікова, КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» Марина Чала, закладів загальної середньої освіти області – Сергій Карявка, Григорій Громко, Юрій Калашник.
Крім практикуму з розв’язування олімпіадних задач учасники написали два відбіркових тури. За їх результатами Кіровоградську область на IV етапі, який відбудеться з 19 по 23 березня у Запоріжжі, представлятимуть:
• Паламарюк Максим – учень 10 класу комунального закладу «Навчально- виховний комплекс «Долинська гімназія- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3 Долинської районної ради»;
• Зенченко Євгеній – учень 11 класу комунального закладу «Навчально- виховний комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної ради»;
• Запорожець Богдан – учень 11 класу комунального закладу «Добровеличківське навчально-виховне об’єднання «спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської районної ради.
У третій день зборів відбулася зустріч з волонтерами громадської організації KOWO, які докладно розповіли про роботу організації, можливості для реалізації потенціалу кожного учасника зборів. Учасники поставили свої запитання й отримали розгорнуті відповіді.
На закритті хлопці подякували організаторам за проведені збори та висловили прохання про систематичне проведення канікулярних навчально-тренувальних зборів для потенційних учасників III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.
Завдяки підтримці спонсорів учасники нашої команди мали можливість з
4 по 10 березня 2018 року взяти участь у тренінгу інформаційних технологій на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та природничо-наукового ліцею № 145 міста Києва. В рамках тренінгу учасники тренінгу взяли участь у двох турах фіналу Інтернет-олімпіади з інформаційних технологій (поза конкурсом). Наш Роман Паламарюк став абсолютним переможцем серед учнів 10 класів.
Читати далі...