Раді Вас вітати!

Даний блог створено для забезпечення ефективного викладання шкільного курсу інформатики у 2017-2018 навчальному році, отримання допомоги з питань науково-методичного, технічного та нормативного забезпечення, організації мережевої вчаємодії вчителів, які викладають інформатику. Так само будуть порушені питання якісного використання інформаційних технологій навчання.

четвер, 25 січня 2018 р.

Онлайнові ресурси, рекомендовані для проведення заходів до Міжнародного Дня безпечного Інтернету


Онлайнові ресурси, рекомендовані для проведення заходів 

до Міжнародного Дня безпечного Інтернету
 1. Офіційна сторінка міжнародного проекту «День безпечного Інтернету». Містить ресурси для завантаження (плакати, листівки, відеоматеріали тощо). Англійською мовою. https://www.saferinternetday.org.
 2. Центр кращого Інтернету створено з метою просування безпечного використання цифрових технологій, розвитку та підтримки інформаційно-цифрового суспільства, просування культури та безпеки користування мережею Інтернет. https://betterinternetcentre.org/ 
 3. Комплексний освітній ресурс для дітей і вчителів «Про Інтернет» від компанії Google разом з Інтернет Асоціацією України. Освітня частина проекту складається з чотирьох навчальних модулів для школярів, інтерактивної гри «Подорож на Астерікс». Для вчителів розміщено методичний посібник, практикум для проведення занять, посилання на корисні ресурси. Українською мовою. http://www.prointernet.in.ua
 4. Мультимедійні навчальні дистанційні курси безпечного користування ресурсами мережі Інтернет від Міжнародної спілки електрозв’язку та Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Містить три курси за віковою періодизацією: базовий (для дошкільників та молодшого шкільного віку), середній (для учнів базової школи) та просунутий (для старшокласників, учителів, дорослих). Російською мовою. https://onlinesafety.info/#/home.
 5. Українська версія навчального посібника для батьків: «Клан Клік-Клац. Виховання дітей у цифрову еру». https://edpro.com.ua/blog/informacijna-bezpeka
 6. Дистанційний курс для школярів «Безопасность в Интернете» – Stepik. Російською мовою. https://stepik.org/course/191/.
 7. Курс «Критичне мислення для освітян» на платформі масових відкритих он-лайн курсів (МВОК) «Prometheus». Українською мовою.  https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about.
 8. Курс «Інформаційна безпека у цифровому світі» на дистанційній платформі громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ). Російською мовою. https://vumonline.ua/course/information-security/.
 9. Курс «Верифікація в Інтернеті» на дистанційній платформі громадянської освіти від Відкритого Університету Майдану (ВУМ). Російською мовою. https://vumonline.ua/course/verification-in-the-internet/.
 10. Курс «Основи інформаційної безпеки» на платформі масових відкритих он-лайн курсів (МВОК) «Prometheus». Українською мовою.  https://edx.prometheus.org.ua/courses/KPI/IS101/2014_T1/about
 11. Курс «Інформаційні війни» на платформі масових відкритих он-лайн курсів (МВОК) «Prometheus». Українською мовою.  https://edx.prometheus.org.ua/courses/KNU/102/2015_T2/about
 12. Тренінгові вправи з безпечної поведінки в Інтернеті для дітей та молоді. Українською мовою. http://startuem.lg.ua/?p=1427.
 13. Каталог наукових публікацій з питань формування безпечної поведнінки дітей в Інтернеті. Українською мовою. https://independent.academia.edu/OlenaChernykh.
 14. Авторський тренінг Ніни Дементієвської "Критичне оцінювання ресурсів Інтернету" для вчителів і учнів. Українською мовою. https://goo.gl/csVMOR
 15. Довідник з академічної доброчесності для школярів. . Українською мовою. http://www.univer.kharkov.ua/docs/work/dovidnyk-SAUP.pdf
 16. Проект «Права людини та Інтернет», спрямований на формування знань та навичок свідомого користування Інтернетом, навчання правам людини он-лайн та запуск механізмів реагування на їх порушення. Орієнтований на старшокласників та дорослих. Українською мовою. http://hr-online.org.ua/ua/.
 17.  Посібник з прав людини для інтернет-користувачів та пояснювальний меморандум. Українською мовою. https://rm.coe.int/16802e3e96
 18. Ресурси проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). Українською та англійською мовами. http://www.saiup.org.ua/resursy/.
 19. Google Центр безпеки. Інформаційний портал, який містить інформацію про інструменти безпеки Google (безпечний пошук, безпечний режим перегляду відео на каналі YouTube, налаштування вікових фільтрів для мобільних додатків тощо), а також рекомендації провідних міжнародних експертів, що займаються питаннями інтернет-безпеки https://www.google.com/intl/uk/safetycenter/
 20. «Закладинки» — посібник з протидії мові ненависті он-лайн через освіту з прав людини. https://www.nohatespeechmovement.org/ public/download/Bookmarks_UA.pdf
 21. Офіційний сайт неурядової некомерційної громадської організації та міжнародної мережі організацій, присвячений боротьбі із сексуальною експлуатацією дітей. Містить ресурси для завантаження (плакати, листівки, відеоматеріали тощо). Англійською мовою. http://www.ecpat.org/
 22. Міжнародна кампанія «Рух проти мови ненависті он-лайн». Англійською мовою. http://www.nohatespeechmovement.org/
 23. Практичний посібник «Букмаркс: керівництво по боротьбі з мовою ненависті он-лайн за допомогою освіти у сфері прав людини». Англійською мовою. http://www.coe.int/fr/web/no-hate-campaign
 24. Сайт кіберполіції України. https://www.cybercrime.gov.ua/index.php
 25. Посібник «Що потрібно знати про плагіат: посібник з академічної етики та грамотності для «чайників». Українською мовою. http://library.kubg. edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/books_ac-gr.pdf
 26. Interland - правила безопасности в Интернет в игровой форме https://beinternetawesome.withgoogle.com/interland
 27. Ресурси проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP). Українською та англійською мовами. http://www.saiup.org.ua/resursy/
 28. Авторське право для бібліотекарів: підручник / [пер. з англ. О. Васильєва]. http://www.informatio-consortium.net/CRL-2015.

Читати далі...

Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі щорічної відкритої обласної 

інтернет- конференції 

«Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія»

06 лютого 2018 року 


Напрями роботи

1. Ролі та обов'язки в забезпеченні безпеки дітей в Інтернеті.

2. Можливості освіти у створенні якісного безпечного україномовного контенту в мережі Інтернет.

3. Доброчесність освітян як інтернет-користувачів.


Платформа проведення:

Дистанційна - розміщення (з 28 січня по 01 лютого 2018 р.) та обговорення (з 01 по 06 лютого 2018 р.) на сайті науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» (http://lito.kr.ua/).


Мова конференції: українська.


До участі в конференції запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, керівники закладів освіти, представники районних (міських) методкабінетів (центрів), учителі, психологи, бібліотекарі, члени громадських організацій, студенти.

Умови участі в роботі конференції:

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту виступу учаснику необхідно до 28.01.2018 року заповнити заявку на участь за посиланням https://goo.gl/forms/NZVi21jKJlt3tgD72 та надіслати матеріали виступу за адресою: itkrvg@gmail.com.

Вимоги до матеріалів виступу учасника конференції.

§ Виступ готують у розрізі вказаної тематики конференції, він може подаватися:

- у форматі текстового документа з посиланнями на ІТ-контент виступу;

- у форматі відеотрансляції виступу.

§ Особливості оформлення тексту:

- параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Уникати набору тексту великими літерами.

- Розміщення тексту:

- заголовок великими літерами, симетрично;

- через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);

- через 1,0 інтервал анотація українською мовою;

- через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;

- таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;

- малюнки зберігаються окремим файлом із роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;

- ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;

- сторінки тез не нумеруються;

- посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;

- після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.§ Приклад оформлення відеотрансляції https://youtu.be/M-SmZ07H-ek

(Каталог інструментів для запису відеовиступу https://goo.gl/hEGaH6)


Обговорення матеріалів проводиться у коментарях до розміщеного матеріалу.

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, правил цитування та низьким рівнем унікальності тексту не розглядаються, не реєструються і не повертаються авторам.

По завершенню роботи конференції матеріали будуть додані до електронного макету. Автори отримають посилання для завантаження.

Як підтвердження участі у конференції будуть надіслані на електронну адресу учасника програма конференції та сертифікат.
Читати далі...

вівторок, 16 січня 2018 р.

Всеукраїнській Вікімарафон


З нагоди 14-річчя української Вікіпедії 27-30 січня 2018 року триватиме традиційний всеукраїнській Вікімарафон. Цей захід організовується он-лайн співтовариством Вікімедія Україна, в ході якого учасники спільно створюють, редагують або покращують статті українського сектору Вікіпедії.

До участі запрошуються всі без винятку: необхідно лише написати нову статтю на будь-яку тему. Новачки можуть знайти на сторінці Вікімарафону пояснення ключових засад енциклопедії та скористатися «Майстром написання статей». Статті мають відповідати критеріям значимості, бути нейтрально написаними на підставі авторитетних джерел та посилатись на них, не порушуватиавторського права.

Для тих, хто не може визначитися чи знайти тему для статті, у Вікіпедії укладено спеціальні списки «червоних посилань» – статей, яких поки що бракує в онлайн-енциклопедії. Для участі в акції також не обов’язково писати статтю саме в дні проведення марафону з редагування: її можна підготувати заздалегідь, а вже під час акції лише зберегти статтю у Вікіпедії.

Найактивніші учасники акції зможуть отримати невеличкі пам’ятні сувеніри від організаторів поштою або під час вікізустрічей.

28 січня 2018 року на базі креативного ІТ-простору KOWO відбудеться Вікізустріч, під час якої учасники матимуть можливість відвідати майстер-клас для новачків за основними прийомам редагування у вікі; поспілкуватися із досвідченими дописувачами енциклопедії, дізнаються більше про її функціонування, навчаться створювати і редагувати сторінки Вікіпедії.

Детальніше за покликанням https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=2604718.

Початок Вікізустрічі о 09.30 (м. Кропивницький, провулок Василівський, 10, V поверх).

Карта розташування місця проведення http://programming.kr.ua/map.html

Нагадаємо, що перша акція написання статей якомога більшою кількістю україномовних користувачів відбулася 27 квітня 2014 року, і була присвячена пам’яті Ігоря Костенка, редактора Вікіпедії, який загинув 20 лютого 2014 року під час розстрілу активістів Євромайдану на вул. Інститутській у Києві. Ігор Костенко одним з перших розвивав і прагнув реалізувати ідею такої акції.


Читати далі...

четвер, 14 грудня 2017 р.

Серія вікторин "Інклюзивність"
Щиро запрошуємо усіх, хто прагне бачити перш за все людину, а не інвалідний візок, темні окуляри чи протез, усіх хто усвідомлює, що інклюзивний простір – це інтерес кожного, незалежно від стану здоров’я та способу життя взяти участь у серії вікторин до Міжнародного Дня людей з інвалідністю. Мета - привернення уваги до прав людей з інвалідністю, усвідомлення широким загалом актуальності цього питання та змін які вже відбуваються в українському суспільстві. Термін проведення: 01-17 грудня 2017 року. Вікова категорія: від 13 років. Автор Марина Чала. Умови участі: кожен учасник обирає власну траєкторію виконання завдань серії вікторин, кожну вікторину можна виконувати кілька разів. Завдання не перевірити знання, а привернути увагу до питань інклюзивності. Серед 100 найкращих за абсолютним результатом, тобто по всіх вправах, буде розіграно 5 пам’ятних подарунків. Найкращі учасники отримають е-дипломи. Для виконання завдання необхідно

1) авторизуватись на сайті (щоб результат зарахувався в таблиці)
2) виконати дані вправи, натиснувши на посилання


1) Видатні люди з інвалідністю
http://miksike.net.ua/en/gtests2.html?test=10047&start=1


2) Інклюзивність в дитячій літературі
http://miksike.net.ua/en/gtests2.html?test=10172&start=1


3) Поняття про інклюзивність
http://miksike.net.ua/en/lmtests2.html?test=9939&start=1


4) Інклюзивність в Україні
http://miksike.net.ua/en/gtests2.html?test=10170&start=1

Успіхів Вам!
Читати далі...

вівторок, 12 грудня 2017 р.

Завдання та авторські розв'язки II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій у 2017/2018 н.р.Цього року запропонували два набори завдань на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Регіональний оргкомітет мав право обрати один з них або скомбінувати власний набір з запропонованих задач. Було б цікаво почути Ваші думки щодо завдань.
Завантажити архів

Дякуємо!
Читати далі...

вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Запрошуємо до навчання в безкоштовній IT-школi «NewGeneration»Кафедра кiбербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського нацiонального технiчного унiверситету запрошує до навчання в IT-школi «NewGeneration».

Вiдкриття школи вiдбудеться 6 листопада в аудиторiї №1 ЦНТУ, початок о 15.30.


Данi курси є безкоштовними та орiєнтованi на початкiвцiв: учнiв 9-11 класiв загальноосвiтнiх шкiл, студентiв училищ, технiкумiв, коледжiв.

Програма «A2-LAB.NewGeneration» – це сучаснi курси за найбiльш популярними напрямками в областi iнформацiйних технологiй, створеннi на базi кафедри кiбербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ в спiвпрацi з провiдними IТ-компанiями мiста Кропивницький.

I РIВЕНЬ (ДЛЯ ПОЧАТКIВЦIВ)

Вивчення основ IТ-професiй, цей рiвень дозволяє отримати базовi навички IT-фахiвця. Основи мов програмування: C++, Java.

II РIВЕНЬ (РОЗПОДIЛ ЗА НАПРЯМКАМИ)

Web (Front-end): HTML5, CSS3, JavaScript, ANGULAR, REACT.JS.

Web (Back-end): PHP(laravel), Node.JS.

Технологiї для розробки мобiльних додаткiв:

iOS: Swift, Objective-C.

Android: Java, Android SDK.

Менеджмент: Sales manager, Social Media Marketing.

Ill РIВЕНЬ (ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ)

Стажування у IT-фiрмах мiста Кропивницький.

ЯК ВIДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ:

– Заняття проходять 2 рази на тиждень по 2 години у зручний для вас час;

– Лекцiйний матерiал викладається у легкiй для сприйняття формi;

– Виконуються практичнi завдання;

– Використовується сучасна система контролю та перевiрки виконання завдань;

– Для слухачiв з початковими знаннями та для тих, хто має бажання розпочати навчання, викладається матерiал першого рiвня;

– Пiсля закiнчення першого рiвня навчання можна продовжити навчання на другому рiвнi, де вiдбувається розподiл за напрямками;

– Тривалiсть навчання: вiд 1 до 3 мiсяцiв.

Читати далі...

пʼятниця, 27 жовтня 2017 р.

Хакатон з програмування та робототехніки для студентів і школярів "Robotomania2017"
Центральноукраїнський національний технічний університет запрошує всіх бажаючих на Хакатон з програмування та робототехніки для студентів і школярів "Robotomania2017".

Реєстрація учасників Хакатону (до 3 листопада 2017)

Telegram чат для учасників Хакатону:
https://t.me/Robotomania2017

Дата: 8 листопада 2017 року.
Час: з 12:00 до 18:00

Організатори хакатону:
Кафедра металорізальних верстатів та систем;
Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення;
Студентський науковий гурток "New Horizons".

За підтримки:
ІТ-компанія «Kinect.PRO»
ІТ-компанія «Novus Cybernetic»
Профком студентів ЦНТУ

http://it-kntu.kr.ua/2017/10/26/anons-robotomania-2017/
Читати далі...