вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Запрошуємо до навчання в безкоштовній IT-школi «NewGeneration»Кафедра кiбербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського нацiонального технiчного унiверситету запрошує до навчання в IT-школi «NewGeneration».

Вiдкриття школи вiдбудеться 6 листопада в аудиторiї №1 ЦНТУ, початок о 15.30.


Данi курси є безкоштовними та орiєнтованi на початкiвцiв: учнiв 9-11 класiв загальноосвiтнiх шкiл, студентiв училищ, технiкумiв, коледжiв.

Програма «A2-LAB.NewGeneration» – це сучаснi курси за найбiльш популярними напрямками в областi iнформацiйних технологiй, створеннi на базi кафедри кiбербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ в спiвпрацi з провiдними IТ-компанiями мiста Кропивницький.

I РIВЕНЬ (ДЛЯ ПОЧАТКIВЦIВ)

Вивчення основ IТ-професiй, цей рiвень дозволяє отримати базовi навички IT-фахiвця. Основи мов програмування: C++, Java.

II РIВЕНЬ (РОЗПОДIЛ ЗА НАПРЯМКАМИ)

Web (Front-end): HTML5, CSS3, JavaScript, ANGULAR, REACT.JS.

Web (Back-end): PHP(laravel), Node.JS.

Технологiї для розробки мобiльних додаткiв:

iOS: Swift, Objective-C.

Android: Java, Android SDK.

Менеджмент: Sales manager, Social Media Marketing.

Ill РIВЕНЬ (ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ)

Стажування у IT-фiрмах мiста Кропивницький.

ЯК ВIДБУВАЄТЬСЯ НАВЧАННЯ:

– Заняття проходять 2 рази на тиждень по 2 години у зручний для вас час;

– Лекцiйний матерiал викладається у легкiй для сприйняття формi;

– Виконуються практичнi завдання;

– Використовується сучасна система контролю та перевiрки виконання завдань;

– Для слухачiв з початковими знаннями та для тих, хто має бажання розпочати навчання, викладається матерiал першого рiвня;

– Пiсля закiнчення першого рiвня навчання можна продовжити навчання на другому рiвнi, де вiдбувається розподiл за напрямками;

– Тривалiсть навчання: вiд 1 до 3 мiсяцiв.

Поділитися :

0 коментарі:

Дописати коментар